Sociala Färdigheter

Social färdighetsträning

I social färdighetsträning får eleven träna på grundläggande sociala färdigheter som är nödvändiga för positiva och sunda relationer. I programmet beskrivs 50 sociala färdigheter som alla är specifikt definierade i olika beteendesteg.


Lektionerna som hålls i social färdighetsträning innehåller inslag av moddellering, rollspel, observationsuppgifter för åskådarna och hemuppgifter. Färdighetsträningen rymmer såväl mikrofärdigheter, t.ex. ögonkontakt, kroppsspråk och röstnivå, som makrofärdigheter, t.ex. att bemöta retsamma kommentarer, hantera grupptryck och kommunikation. Träning av sociala färdigheter hjälper ungdomen att bryta en ond cirkel av misslyckade relationer och bristande konflikthantering.


Övningar i Social färdighetsträning.